Inauguració de l’oficina del programa de millora social del Pla de Barris de l’Escala

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, i el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Joaquim Felip, han inaugurat oficialment aquest matí l'oficina del programa de millora social previst al Pla de Barris del Nucli Antic de l'Escala. Aquesta oficina, situada a l'edifici de Can Masset, ha de ser el punt d'informació i coordinació de les accions previstes per als propers mesos.

El Pla d'Intervenció Integral del nucli antic de l'Escala (Pla de Barris de l'Escala) ha previst el desplegament d'un programa específic per a la millora social, urbanística i econòmica del nucli antic del municipi, tal i com estableix la Llei de Barris aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2004 que regula aquestes intervencions locals1. Aquest programa de millora social compta amb finançament de l'Ajuntament de L'Escala i del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Per dur a terme aquest programa de millora social, l'Ajuntament de l'Escala ha acordat encarregar la seva gestió, coordinació i implementació a l'Equip Tècnic d'Inclusió Social de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà2. Aquest equip multidisciplinar ofereix suport directe als ajuntaments de la comarca en el disseny, seguiment, implementació i avaluació de programes i projectes d'inclusió social.

Objectius per millorar les condicions de vida

El programa de millora social, urbanística i econòmica del Pla de Barris de l'Escala té com a objectiu millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes del nucli antic i del conjunt del municipi. En els darrers anys l'Ajuntament ha promogut diverses actuacions de renovació urbanística al nucli antic que al llarg de l'any 2018 es complementaran amb el programa de millora social amb els objectius següents:

1. Fomentar el bon veïnatge i la convivència al nucli antic.
2. Reforçar la detecció i la intervenció en casos de risc d'exclusió social
3. Potenciar el voluntariat, reforçar les entitats del municipi i el treball en xarxa
4. Promoure la participació social dels veïns i veïnes per reforçar la cohesió social

Actuacions concretes al llarg de l'any 2018

Per tal d'aconseguir aquests objectius, el programa de millora social preveu sis propostes d'actuació concretes que es posaran en marxa el gener de 2018 i s'implementaran al llarg de tot l'any. Aquestes actuacions es dissenyaran i portaran a terme integrant la perspectiva de gènere.

1. Realització d'un porta a porta al nucli antic per conèixer millor la realitat social del barri. Un equip d'enquestadors ha visitat les famílies del nucli antic per conèixer les necessitats socials, promoure la mediació veïnal, prevenir conflictes i reforçar la convivència. L’acció s’acaba aquesta setmana.
2. Programa comunitari Àncora per prevenir l'aïllament de la gent gran. Aquest programa permetrà detectar i prevenir les situacions d'aïllament de les persones grans del nucli antic que viuen soles i persones amb diversitat funcional per evitar situacions de risc social. El programa es posarà en marxa amb un grup de voluntaris i voluntàries, amb els veïns i veïnes, els espais i equipaments del municipi i les entitats socials.
3. Desplegament de projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents per millorar el seu benestar emocional, mitjançant el treball amb xarxa amb els centres educatius, les entitats socials i els equipaments del barri.
4. Organització d'accions intergeneracionals i interculturals que permetin promoure la participació dels joves, les famílies i els més grans en activitats culturals i festives del nucli antic i del municipi.
5. Creació de l'Espai + 60 des del qual es promourà la dinamització comunitària amb els veïns i veïnes i les entitats locals per promoure accions orientades a l'envelliment actiu de la població.
6. Programa de foment del voluntariat per reforçar les entitats i les accions d'inclusió social mitjançant el treball en xarxa i accions de formació. El 17 de febrer se celebrarà una jornada de formació.

El pressupost del programa de millora social és de 156.400 euros i representa el 2,5% total del pressupost del projecte de Pla de Barris a l’Escala (6,3 milions d’euros).

La participació ciutadana com a eix vertebrador del programa de millora social

El programa de millora social, urbanística i econòmica del nucli antic de L'Escala permetrà promoure una intervenció integral al barri. Tal i com estableix la Lleis de Barris, la participació ciutadana és un dels elements centrals dels processos de millora social en els municipis.

El programa de millora social del nucli antic de l'Escala establirà les condicions i els espais de participació perquè els veïns i veïnes i les entitats del municipi comparteixin i s'impliquin en el disseny i la coproducció de les actuacions previstes i la seva implementació. Aquest treball en xarxa es promourà mitjançant processos de dinamització i acció comunitària i mecanismes i espais adequats per tal que les propostes tinguin una incidència real en el barri.

Amb aquesta finalitat s'ha obert l'Oficina del programa de millora social del Pla de Barris com a espai municipal que permetrà treballar amb els veïns i veïnes i les entitats. A l'Oficina del programa de millora social, ubicada a l'edifici de Can Masset a la plaça de les escoles, hi trobareu l'equip de dinamització comunitària i tota la informació sobre el projecte social.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar