Millores a la GI-602 a Sant Climent Sescebes per evitar l'atropellament d'amfibis

És un dels projectes d’infraestructura verda que la Generalitat ha començat a executar el 2017 i compta amb un pressupost d’uns 170.000 euros.

La Generalitat està executant les obres de millores per a la restauració de la connectivitat per a amfibis a la carretera GI-602, a Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Es tracta d’un dels projectes del Programa d’infraestructura verda de Catalunya, una xarxa estratègicament planificada de zones naturals i seminaturals i altres elements ambientals, dissenyada i gestionada per proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics i protegir la biodiversitat tant dels assentaments rurals com dels urbans. Està previst que els treballs acabin a mitjans de febrer.

Vèncer els obstacles

La carretera GI-602, al terme municipal de Sant Climent Sescebes, suposava un obstacle per a la connectivitat faunística a l’entorn dels estanys de la Cardonera i d’en Pous, dins l’espai ‘Basses de l’Albera’, inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la xarxa Natura 2000. En especial, afectava considerablement l’herpetofauna, per la seva mobilitat reduïda. Les dades de mortalitat de 2003 i 2004 a la zona mostren que les espècies més afectades per atropellaments, concentrats a la primavera, són el gripau corredor (Epidalea calamita) i la reineta (Hyla meridionalis), ambdues protegides, a més del gripau d’esperons (Pelobates cultripes), espècie amenaçada a Catalunya.

Per facilitar la travessa de la infraestructura a l’entorn de l’estany de la Cardonera s’està executant un pas inferior sota la carretera, amb un calaix d’un metre per un metre, i s’està adequant un d’existent. Tots dos disposaran de tanques per dirigir els amfibis cap a aquests passos de fauna. A l’alçada de l’estany d’en Pous s’adequarà el drenatge existent, es milloraran els drenatges longitudinals i es construiran rases i tanques que ajudaran les granotes, els gripaus o les salamandres a trobar el pas per sortejar la carretera. Les actuacions tenen un cost d’uns 170.000 euros.

Inversions en infraestructura verda

La Generalitat està bastint un Programa d'Infraestructura Verda com a instrument clau per planificar actuacions prioritàries de millora que donin solidesa i funcionalitat a la infraestructura verda del país. Les actuacions i projectes del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya s’emmarquen en l’Estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat fins a 2020. Entre d’altres, l’Estratègia estableix que cal mantenir i millorar la infraestructura verda i restaurar ecosistemes degradats per garantir una millor connectivitat funcional dins i fora dels espais Natura 2000. A més, la Comissió Europea reconeix que el manteniment de la biodiversitat és un factor clau de la infraestructura verda. El considera imprescindible per al funcionament i manteniment dels ecosistemes i per garantir la provisió de serveis a les persones.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar