El ministeri també planteja reestructurar el deute autonòmic i incentivar una "retirada gradual" del FLA per afavorir el retorn de les comunitats als mercats financers.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, es nega a ampliar el percentatge que reben les autonomies d'impostos estatals com l'IRPF, l'IVA i els impostos especials. Així ho constata un informe elaborat pel Ministeri al qual ha tingut accés l'ACN, que és la resposta de les peticions realitzades per la comissió d'experts autonòmics. Ara les autonomies han de fer les seves observacions al text, que serà discutit al proper Consell de Política Fiscal i Financera i servirà com a la base per analitzar l'esperada reforma del model de finançament. D'altra banda, el ministeri també planteja la necessitat de reestructurar el deute autonòmic i incentivar una "retirada gradual" del FLA perquè les comunitats tornin de forma "ordenada" als mercats.

El comitè d'experts va plantejar la possibilitat que les autonomies rebessin més diners per l'IVA, l'IRPF i els impostos especials, però Montoro ho descarta. En l'informe, es constata que modificar la cessió de l'IRPF "alteraria la capacitat redistributiva de l'administració central, per la qual cosa es considera que no procedeix una modificació d'aquesta cessió". Actualment, l'IRPF es reparteix en un 50% per a l'Estat i un 50% a l'autonomia on es genera. Pel que fa a l'IVA, el text argumenta que actualment "no existeix consens" entre les comunitats per establir un canvi, que el nivell existent de tipus d'IVA ja és "elevat" i que una modificació podria "generar competència fiscal entre les autonomies".

"Harmonitzar" els tributs cedits a les autonomies

Pel que fa als impostos cedits a les autonomies, com Patrimoni o Successions, Hisenda veu "desitjable" que s'avanci en una major "coordinació fiscal entre les comunitats a través de l'impuls d'una harmonització de la normativa tributària, dirigida fonamentalment a harmonitzar les bases imponibles i liquidables de tributs cedits total o parcialment". Així, el Ministeri defensa que s'unifiquin "les regles de determinació de les bases imponibles i les bases liquidables" i que les competències de les autonomies se centrin "en la possibilitat d'establir escales o tipus de gravamen i deduccions en quota".

Tornada als mercats

D'altra banda, l'informe constata que hi ha un consens pel que fa a la "conveniència" que les autonomies tornin als mercats financers, una voluntat que l'executiu català ja havia apuntat l'any passat. El FLA es va crear el 2012 per donar finançament a les comunitats que no tenien accés als mercats per la situació econòmica però ara aquesta situació ha millorat.

En un primer moment, els mecanismes de liquiditat es reduiran "de forma substancial" i la idea és que s'estableixi "un calendari per a la retirada" del FLA, i així com la creació "d'un fons de finançament extraordinari que permeti fer front a possibles situacions excepcionals"

Per fer facilitar una transició "ordenada" cap als mercats financers, cal fer una "reestructuració transparent del deute de les autonomies amb l'Estat ampliant terminis o modificant tipus d'interès", defensa l'informe del Ministeri d'Hisenda.

ACN

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar