CINEMA

Programació Figueres del 05 al 13 de desembre del 2018

Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius (6-8-9):16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:- 22.00
Festius (6-8-9):- 22.00
Laborables:18.00 - 20.00 -
Festius (6-8-9):16.00 - 18.00 - 20.00 -
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius (6-8-9):16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius (6-8-9):16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius (6-8-9):16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:- 22.20
Festius (6-8-9):- 22.30
Laborables:18.00 - 20.10 -
Festius (6-8-9):16.00 - 18.10 - 20.20 -
Versió en Català
Laborables:18.15 -
Festius (6-8-9):- 18.20 -
Laborables:- 20.20 - 22.40
Festius (6-8-9):16.00 - - 20.30 - 22.40
Dijous 13 VOSE- 22.40
Laborables:- 22.00
Festius (6-8-9):- 19.00 - 22.00

Programació Roses del 05 al 13 de desembre del 2018

Laborables:18.20 -
Divendres 7:16.05 - 18.20-
Festius (6-8-9):16.05 - 18.20-
Laborables:- 20.35 -
Divendres 7:- 20.35 -
Festius (6-8-9):- 20.35 -
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Divendres 7:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Festius (6-8-9):16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Laborables:- 20.35 - 22.45
Divendres 7:- 20.35 - 22.45
Festius (6-8-9):- 20.35 - 22.45
Laborables:18.25 -
Divendres 7:16.15 - 18.25 -
Festius (6-8-9):16.15 - 18.25 -
Laborables:-
Divendres 7:16.00
Festius (6-8-9):16.00
Laborables:- 18.30 - 21.00
Divendres 7:- 18.30 - 21.00
Festius (6-8-9):- 18.30 - 21.00
Dijous 6 VOSE- 21.00
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Divendres 7:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Festius (6-8-9):16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Dijous 13 VOSE- 20.35