Properament al cinema

Programació Figueres del 10 al 16 d`Agost del 2018

Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius 11-12-15:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.20 - 22.40
Festius 11-12-15:16.00 - 18.15 - 20.35 - 22.45
Dijous VOSE:- 22.40
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius 11-12-15:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius 11-12-15:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.45
Laborables:18.00 - - 22.00
Festius 11-12-15:16.00 - 19.00 - 22.00
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius 11-12-15:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Versió en Català
Laborables:18.00 -
Festius 11-12-15:16.00 - 18.20 -
Laborables:- 20.15 - 22.15
Festius 11-12-15:- 20.30 - 22.30
Laborables:18.00 -
Festius 11-12-15:16.00 - 18.00 -
Laborables:- 22.00
Festius 11-12-15:- 22.00
Laborables:- 20.00 -
Festius 11-12-15:- 20.00 -

Programació Roses del 10 al 16 d`Agost del 2018

Laborables:18.20 - 20.40 - 22.45
Festius 11-12-15:16.10 - 18.20 - 20.40 - 22.45
Laborables:18.20 - 20.30 - 22.50
Festius 11-12-15:16.00 - 18.20 - 20.30 - 22.50
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.50
Festius 11-12-15:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.50
Dijous VOSE:- 20.35
Laborables:- 20.35
Festius 11-12-15:- 20.35
Laborables:18.20 -
Festius 11-12-15:16.05 - 18.20 -
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Festius 11-12-15:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45

Programació Las Vegas del 10 al 16 d`Agost del 2018

Laborables:18.15 - 20.30 - 22.45
Festius 11-12-15:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.10 - 20.20 -
Festius 11-12-15:16.00 - 18.10 - 20.30 -
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 20.20 - 22.30
Festius 11-12-15:- 22.20 - 22.30
Dilluns i Dimarts tancat
Versió en Català
Laborables:18.15 - 20.30 -
Festius 11-12-15:16.00 - 18.15 - 20.30 -
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.10 - 22.40
Festius 11-12-15:16.00 - 18.10 - 22.40
Dilluns i Dimarts tancat