L'atur cau de 21.800 persones el tercer trimestre i la taxa d'atur se situa en el 12,54%, la més baixa des del 2008

Les empreses catalanes creen 46.100 nous llocs de treball en l'últim trimestre
El nombre de persones sense feina en el tercer trimestre d'aquest any es va situar en 475.600 persones, la xifra més baixa fins ara registrada des del quart trimestre del 2008. Amb aquesta xifra, el nombre de desocupats cau de 21.800 persones en relació amb el segon trimestre, el 4,38% menys, i de 76.900 persones en relació amb el mateix període de l'any passat, el 13,91% menys, segons les dades publicades aquest dijous per l'Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d'atur s'ha situat en xifres del quart trimestre del 2008 després de baixar fins al 12,54%, el 5% menys que la taxa del segons trimestre (13,2%) i poc més de dos punts per sota que la registrada al setembre de l'any passat (14,63%). En el tercer trimestre, l'economia catalana ha creat 46.100 nous llocs de treball en relació amb el segon trimestre i 92.700 ocupats més que fa un any.

En el conjunt de l'estat espanyol, l'atur ha baixat de 182.600 persones, el 4,66% menys en relació amb el segon trimestre i la taxa d'atur se situa en el 16,38%, cosa que suposa 0,84 punts percentuals menys que segon trimestre (17,22%). El nombre d'aturats al conjunt de l'estat espanyol s'ha situat en 3.731.700 persones, la xifra més baixa fins ara registrada des del quart trimestre del 2008.

En l'últim any a l'estat espanyol la taxa d'atur ha disminuït de 2,53 punts percentuals mentre que a Catalunya aquest descens ha estat de 2,09 punts percentuals. En xifres absolutes a Catalunya l'atur ha disminuït de 76.900 persones, el 13,92% menys. Al conjunt de l'estat espanyol aquesta reducció de l'atur interanual ha estat de 589.100 persones, el 13,63% menys.

En el tercer trimestre, Catalunya ha estat la tercera comunitat autònoma on l'atur ha baixat més, després de Canàries i el País Valencià, i la segona autonomia on s'ha creat més ocupació 46.100 nous llocs de treball en termes absoluts, per rere del País Valencià amb 47.400 noves ocupacions.

En relació amb el comportament de l'ocupació, en el conjunt de l'estat espanyol el nombre de llocs de treball creats en el tercer trimestre augmenta de 235.900 persones en relació amb el segon trimestre, l'1,25% més i suma un total de 19.049.200 persones, la xifra d'ocupats més alta a l'Estat des del tercer trimestre del 2009 (19.098.400).

A Catalunya, l'ocupació en el tercer trimestre ha crescut de 46.100 persones en relació amb el segon trimestre, l'1,41% més. En l'últim any, a Catalunya s'han creat 92.700 llocs de treball, el 2,88% més i situa la població ocupada en 3.316.600 persones, la xifra més alta de persones ocupades des del primer trimestre del 2009 i encara lluny de l'ocupació rècord a Catalunya que hi havia el segon trimestre del 2008 (3.637.200 ocupats), just abans de la crisi. Amb aquestes xifres, a Catalunya encara li falten crear 320.600 llocs de treball per recuperar els llocs de treball durant la crisi, el 8,81%.

Baixades de l'atur a tots els sectors

A Catalunya tots els sectors econòmics registren descensos de l'atur en relació amb el segon trimestre, amb l'excepció de la construcció. El sector serveis, que ha afrontat la temporada turística de l'estiu amb xifres rècords de pernoctacions de visitants estrangers, però també de turistes espanyols, ha disminuït l'atur en 8.100 persones en relació amb el segon trimestre. En relació amb el setembre del 2016 el nombre de persones sense feina en el sector serveis s'ha incrementat de 12.100 persones.

A més del sector serveis, destaca de nou el bon comportament del sector industrial que ha reduït la desocupació de 2.400 persones en relació amb el segon trimestre i de 10.500 persones en l'últim any.

L'activitat agrària ha permès reduir l'atur en el tercer trimestre de 300 persones en relació amb el segon, i de 3.000 persones en relació amb al setembre de l'any passat.

El sector de la construcció ha vist com la seva tendència de disminució de l'atur s'ha frenat i en el tercer trimestre la desocupació ha augmentat de 4.800 persones i de 3.200 persones en relació amb al setembre de l'any passat.

El sector industrial, on creix més l'ocupació

En relació amb el comportament de l'ocupació per sectors, l'Enquesta de Població Activa indica que el nombre d'ocupats creix a tots els sectors d'activitat.

El sector on creix més l'ocupació és l'industrial on s'ha registrat un increment de l'ocupació de 19.500 persones, el 3,37% en relació amb el segon trimestre, i de 19.900 persones en relació amb el setembre de l'any passat. L'ocupació de la indústria catalana en el tercer trimestre s'ha situat en 597.300 persones, la xifra més alta de persones ocupades en aquest sector des del quart trimestre del 2010 (626.300 ocupats).

El sector serveis ha situat l'ocupació en el tercer trimestre en 2.448.800 persones, cosa que suposa 17.400 ocupats més que el segon trimestre, el 0,72% més, i 44.800 persones més ocupades que el setembre de l'any passat, l'1,86% més.

L'ocupació també creix en la construcció que situa el nombre d'empleats en 215.600 persones, 7.500 persones més que el segon trimestre, el 3,6% més, i 24.000 persones més que fa un any, el 12,53% més en termes percentuals. L'ocupació en la construcció tanca el tercer trimestre en xifres del quart trimestre del 2011.

Finalment, en l'agricultura l'ocupació s'ha situat en 54.900 persones, 1.600 ocupats més que el segon trimestre, el 3% més, i 3.900 empleats més que el setembre de l'any passat, el 7,65% més.

Creix la població activa

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) també fa referència a l'evolució de la població activa, aquelles persones que manifesten que tenen voluntat de buscar feina. En aquest sentit, a Catalunya la població activa en el tercer trimestre s'ha situat en 3.792.300 persones, cosa que suposa un increment de la població activa de 24.400 persones en relació amb segon trimestre, el 0,65% més. En xifres absolutes, es tracta del creixement de població activa més gran registrat des del tercer trimestre del 2013. En relació amb l'any passat, la població activa a Catalunya s'ha incrementat de 15.800 persones, el 0,42% més, el primer augment després de tres trimestres de caigudes interanuals.

Barcelona

A les comarques de Barcelona, el nombre de persones sense feina en el tercer trimestre es va situar en 351.500 persones, 10.900 aturats menys que el trimestre anterior, el 3,01% menys. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït en la demarcació de Barcelona de 54.400 persones, el 13,40% menys.

La desocupació a Barcelona baixa a xifres corresponents al quart trimestre del 2008.

La taxa d'atur de Barcelona s'ha situat en el 12,56%, cosa que suposa una disminució de 0,47 punts en relació amb segon trimestre. En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de la capital catalana s'ha reduït en 1,98 punts percentuals. La taxa d'atur de Barcelona registrada aquest tercer trimestre és la més baixa que s'observa a la sèrie de l'EPA des del desembre del 2008 (11,37%).

Per sectors, a Barcelona l'ocupació ha crescut a tots els sectors, destacant el sector industrial on s'han creat en el tercer trimestre 15.200 nous llocs de treball, el 3,56% més que el segon trimestre, i una xifra que suposa liderar a les comarques barcelonines la creació de llocs de treball per davant inclús del sector serveis. En relació amb al setembre de l'any passat, el sector industrial ha creat 10.400 nous llocs de treball, el 2,41%.

La resta de sectors registren també increments de l'ocupació. En el serveis l'augment de llocs de treball és de 9.200 persones en relació amb el segon trimestre (0,5% més) i de 35.400 persones més que fa un any (1,95%); la construcció creix de 3.000 persones en un trimestre (2,1%) i de 12.900 persones en un any (9,68%). Finalment, l'agricultura incrementa el cens laboral de 200 persones en un trimestre (1,9%) i de 2.200 persones en un any (25,88%)

En l'agregat, l'ocupació a Barcelona es va situar en el tercer trimestre en 2.447.100 milions de persones, 27.700 nous llocs de treball més que el segon trimestre, l'1,14% més. Ës la xifra d'ocupació més alta registrada a Barcelona des del primer trimestre del 2009 (2.455.700).

Girona

A les comarques de Girona, el nombre de persones sense feina es va situar en el tercer trimestre en 47.100 persones, 3.000 aturats menys que el segon trimestre, el 5,99% menys. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït en la demarcació de Girona de 8.900 persones, el 15,89% menys.

El nombre d'aturats a Girona se situa en xifres corresponents al tercer trimestre del 2008 en relació amb el segon trimestre.

La taxa d'atur de Girona s'ha situat en el 12,08%, cosa que suposa la més baixa des del tercer trimestre del 2008 (10,45%). Aquesta taxa d'atur de Girona del 12,08% està 1,05 punts percentuals per sota de la registrada en el segon trimestre i 2,53 punts més baixa en relació amb el tercer trimestre de l'any passat.

Per sectors, a Girona l'ocupació ha crescut a tots els sectors amb l'excepció de la indústria on s'han destruït 100 llocs de treball, 0,15% menys.

Als serveis, l'agricultura i la construcció l'ocupació augmenta. En el cas del sector terciari el creixement és de 10.300 persones, el 4,52% en relació amb el segon trimestre i de 9.100 persones, el 3,97% més en l'últim any; en el sector primari augmenta de 1.100 persones, el 15,28% en relació amb el segon trimestre, i cau de 1.400 persones, el 14,43% menys, en relació amb al setembre de l'any passat. Finalment, en la construcció l'ocupació creix de 100 persones, el 0,36% més en relació amb al juny i de 4.200 persones en relació amb al setembre de l'any passat, el 18,03% més.

En l'agregat, l'ocupació a Girona es va situar en el tercer trimestre en 342.500 persones, 11.300 llocs de treball més que el trimestre anterior, el 3,41% més que el segon trimestre. En relació amb al setembre de l'any passat, l'ocupació a Girona augmenta de 15.000 persones, el 4,58% més. Les comarques gironines obtenen en el tercer trimestre la xifra més alta d'ocupació des del tercer trimestre del 2010 (345.300).

L'atur cau a Lleida

A les comarques de Lleida, el nombre de persones sense feina es va situar en el tercer trimestre en 24.300 persones,1.100 aturats menys que el segon trimestre, el 4,33% menys. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha incrementat de 5.000 persones, el 25,91% més, l'increment interanual més gran des del segon trimestre del 2012 (51,41%).

La taxa d'atur de Lleida s'ha situat en l'11,39%, cosa que suposa una caiguda de 0,93 punts percentuals que la taxa registrada en el trimestre anterior (12,32%). En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de Lleida ha augmentat de 2,09 punts (9,30%).

Per sectors, a Lleida l'ocupació ha crescut a tots els sectors. Les empreses industrials han liderat el creixement de llocs de treball amb 3.700 ocupats més, el 14,92% més que el segon trimestre, i 100 treballadors més que fa un any, el 0,35% més.

El sector de la construcció ha vist augmentar el nombre de llocs de treball en 1.800 persones, 13,24% més que el segon trimestre, i 1.300 treballadors més que fa un any, el 9,22% més.

En el sector agrari, l'ocupació a Lleida ha crescut de 1.600 persones, el 7,96% més que el segon trimestre, i 4.100 més que fa un any, el 23,30% més. Finalment, en el sector serveis l'ocupació ha augmentat de 1.000 persones en relació amb el segon trimestre, el 0,82% més, i, en relació amb l'any passat, s'han destruït 4.700 llocs de treball, el 3,67% menys.

En l'agregat, l'ocupació a Lleida es va situar en el tercer trimestre en 189.100 persones, 8.100 llocs de treball més que el segon trimestre, el 4,48% més, i 900 ocupats més que fa un any, el 0,48% més. La xifra d'ocupats a Lleida aquest tercer trimestre és la més alta des del quart trimestre del 2015.

Tarragona

A les comarques de Tarragona, el nombre de persones sense feina es va situar en el tercer trimestre en 52.700 persones, 6.900 aturats menys que el segon trimestre, l'11,58% menys. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats ha caigut de 18.600 persones, el 26,09% menys.

A Tarragona la desocupació registra la caiguda interanual més gran fins ara registrada en la sèrie publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que comença en el 2008.

La taxa d'atur de Tarragona s'ha situat en el 13,50%, cosa que suposa el registre més baix des del tercer trimestre del 2008. En relació amb el segon trimestre, aquesta taxa cau 1,45 punts percentuals (14,95%) i 4,63 punts percentuals menys en relació amb la taxa registrada en el tercer trimestre de l'any passat (18,13%).

Per sectors, a Tarragona l'ocupació creix a la indústria i a la construcció i cau als serveis i a l'agricultura.

En els serveis, l'ocupació ha caigut de 3.200 persones, l'1,32% en relació amb el segon trimestre, mentre que en relació amb el setembre de l'any passat ha crescut de 4.900 persones, el 2,10% més.

En l'agricultura, la caiguda de l'ocupació ha estat de 1.300 persones, el 8,39% menys en relació amb el segon trimestre, i 1.000 persones menys que fa un any, el 6,58% menys.

La construcció lidera el creixement de l'ocupació amb 2.800 llocs de treball més que el segon trimestre, l'11,72% més, i 5.800 persones més que fa un any, el 27,75% més.

Finalment, la indústria també registra un bon comportament amb la creació de 800 llocs de treball en relació amb el segon trimestre, l'1,38% més, i 6.200 ocupats més que fa un any, l'11,83% més que l'any passat.

En l'agregat, l'ocupació a Tarragona es va situar en el segon trimestre en 337.900 persones, 900 llocs de treball menys que el segon trimestre, el 0,27% menys, i 15.900 ocupats més que fa un any, el 4,94% més que al setembre de l'any passat.

ACN

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar