L'ocupació cau de 4.700 persones en els primers tres mesos de l'any, el segon trimestre consecutiu on s'observa destrucció de llocs de treball
El nombre de persones sense feina en el primer trimestre d'aquest any es va situar en 576.700 aturats, cosa que suposa una increment de 18.200 persones, el 3,26% més que el quart trimestre del 2016, l'augment més alt registrat en un primer trimestre des del 2013, segons l'Enquesta de la Població Activa (EPA) que publica trimestralment l'Institut d'Estadística espanyol. Després d'aquest increment del nombre de desocupats, la taxa d'atur en aquest primer període de l'any s'ha situat en el 15,28%, quatre dècimes més que al desembre. A la vegada que l'atur va augmentar aquest primer trimestre, el cens d'ocupats es reduïa de 4.700 persones, el 0,15% menys, el segon trimestre consecutiu on s'observa destrucció de llocs de treball a Catalunya.

En el conjunt de l'estat espanyol, l'atur s'ha incrementat de 17.200 persones, el 0,41% més en relació amb el quart trimestre del 2016 i la taxa d'atur se situa en el 18,75%, cosa que suposa dotze centèsimes més que en el trimestre anterior.

En l'últim any a l'estat espanyol la taxa d'atur ha disminuït de 2,25 punts percentuals mentre que a Catalunya aquest descens ha estat de 2,14 punts percentuals. En xifres absolutes a Catalunya l'atur ha disminuït de 83.300 persones, el 12,62% menys, mentre que al conjunt de l'estat espanyol aquesta reducció de l'atur interanual ha estat de 536.400 persones, l'11,19% menys.

En el primer trimestre, Catalunya ha estat el territori de l'estat espanyol on l'atur s'ha incrementat més amb 18.200 persones, seguit de les Illes Balears amb 16.700 persones més a l'atur.

En relació amb el comportament de l'ocupació, en el conjunt de l'estat espanyol el nombre de llocs de treball que han estat destruïts en el primer trimestre s'ha situat en 69.800 persones menys, un 0,38% menys que el trimestre anterior.

Augments de l'atur a tots els sectors

A Catalunya tots els sectors econòmics registren increments de l'atur. En l'agricultura l'atur va augmentar de 3.300 persones, a la construcció de 1.300 persones, a la indústria de 7.600 persones i finalment al sector serveis el descens és de 35.000 persones.

En relació amb el comportament de l'ocupació per sectors, l'Enquesta de Població Activa indica que el nombre d'ocupats cau al sector industrial i als serveis en el primer trimestre i augmenta en la construcció i l'agricultura.

En l'agricultura l'augment dels llocs de treball en el primer trimestre s'ha incrementat un 5,07% i a la construcció en un 6,96%. Per contra, en la industria el cens de llocs de treball s'ha reduït del 2,94% mentre que en el sector serveis la reducció ha estat del 0,13%, sempre en relació amb el primer trimestre.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) també fa referència a l'evolució de la població activa, aquelles persones que manifesten que tenen voluntat de buscar feina. En aquest sentit, a Catalunya la població activa en el primer trimestre s'ha situat en prop de 3,775 milions de persones, cosa que suposa el primer increment de la població activa que es registra a Catalunya després de tres trimestres de reducció d'aquesta població.

Tot i això, en termes interanuals, la població activa el primer trimestre s'ha reduït el 0,34% i ja s'encadenen quatre trimestres de retrocessos del nombre d'actius.

A les comarques de Barcelona, el nombre de persones sense feina en el primer trimestre es va situar en 413.600 persones, 1.000 aturats més que el trimestre anterior, el 0,24% més. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït en la demarcació de Barcelona de 63.300 persones, el 13,27% menys.

La taxa d'atur de Barcelona s'ha situat en el 14,69%, cosa que suposa una disminució del 0,27% en relació amb la del quart trimestre del 2016 (14,73%). En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de la capital catalana s'ha reduït el 13,84% o 2,36 punts percentuals.

Per sectors, a Barcelona l'ocupació ha crescut a tots els sectors amb l'excepció de la indústria on la destrucció de llocs de treball ha estat de 10.500 unitats, el 2,44% menys.

Mentre que a la indústria s'ha vist una reducció de l'ocupació, en l'agricultura s'ha registrat un increment de 3.000 nous llocs de treball, el 29,41% més que el desembre. La construcció ha crescut de 7.600 persones l'ocupació, el 5,97% més i finalment el sector serveis ha creat 13.900 nous llocs de treball, el 0,76% més.

En l'agregat, l'ocupació a Barcelona es va situar en el primer trimestre en 2,402 milions de persones, 14.200 nous llocs de treball més que el quart trimestre, el 0,59% més.

Girona

A les comarques de Girona, el nombre de persones sense feina es va situar en el primer trimestre en 63.200 persones, 5.100 aturats més que el quart trimestre del 2016, el 8,78% més. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït en la demarcació de Girona de 2.200 persones, el 3,36% menys.

La taxa d'atur de Girona s'ha situat en el 17,03%, cosa que suposa un increment de 1,52 punts percentuals que la taxa registrada en el trimestre anterior, el 9,8% més (15,51%). En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de Girona s'ha reduït el 2,63% o en més de quatre dècimes.

Per sectors, a Girona l'ocupació ha crescut a tots els sectors amb l'excepció de la indústria i els serveis on la destrucció de llocs de treball ha estat de 1.200 i 9.600 ocupats, respectivament, l'1,9% i el 4,34% menys.

Mentre que a la indústria i als serveis s'ha vist una reducció de l'ocupació, en l'agricultura s'ha registrat un increment de 1.000 nous llocs de treball, l'11,11% més que el desembre i en la construcció de 1.600 ocupats més, el 7,05% més.

En l'agregat, l'ocupació a Girona es va situar en el primer trimestre en 308.100 persones, el 2,56% menys que el quart trimestre, cosa que suposa la destrucció de 8.100 llocs de treball en un trimestre i 300 llocs de treball menys que fa un any, el 0,10%.

Lleida

A les comarques de Lleida, el nombre de persones sense feina es va situar en el primer trimestre en 24.000 persones,1.900 aturats més que el quart trimestre del 2016, el 8,60% més. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït en la demarcació de Lleida de 9.800 persones, el 28,99% menys.

La taxa d'atur de Lleida s'ha situat en l'11,07%, cosa que suposa un increment de gairebé un punt percentual que la taxa registrada en el trimestre anterior, el 9,25% més (10,59%). En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de Lleida s'ha reduït en 3,61 punts percentuals (10,59%).

Per sectors, a Lleida l'ocupació ha crescut a tots els sectors amb l'excepció de la indústria i els serveis on la destrucció de llocs de treball ha estat de 4.000 i 1.700 ocupats, respectivament, el 13,61% i l'1,34% menys.

Mentre que a la indústria i als serveis s'ha vist una reducció de l'ocupació, en l'agricultura s'ha registrat un increment de 2.300 nous llocs de treball, el 14,47% més que el desembre i en la construcció de 700 ocupats més, el 4,86% més.

En l'agregat, l'ocupació a Lleida es va situar en el primer trimestre en 183.700 persones, l'1,45% menys que el quart trimestre, cosa que suposa la destrucció de 2.700 llocs de treball en un trimestre i 4.900 llocs de treball menys que fa un any, el menys 2,6%.

Tarragona

A les comarques de Tarragona, el nombre de persones sense feina es va situar en el primer trimestre en 75.800 persones, 10.100 aturats més que el quart trimestre del 2016, el 15,37% més. En relació amb l'any passat, el nombre d'aturats ha caigut de 8.100 persones, el 9,65% menys.

La taxa d'atur de Tarragona s'ha situat en el 19,98%, cosa que suposa un increment de 2,5 punts percentuals que la taxa registrada en el trimestre anterior (17,41%). En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de Tarragona s'ha reduït en 1,29 punts percentuals (21,27%).

Per sectors, a Tarragona l'ocupació ha caigut en tots els sectors excepte en la construcció. En l'agricultura, la indústria i els serveis la destrucció de llocs de treball ha estat de 3.600, 1.500 i 6.100 ocupats, respectivament, el 19,78%, el 2,59% i el 2,84% menys, mentre que en la construcció s'ha registrat un augment de 3.000 nous llocs de treball, el 14,29% més que el quart trimestre de l'any passat.

En l'agregat, l'ocupació a Tarragona es va situar en el primer trimestre en 303.700 persones, el 2,56% menys que el quart trimestre, cosa que suposa la destrucció de 8.000 llocs de treball en un trimestre i 7.000 llocs de treball menys que fa un any, el 2,25% menys.

ACN

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar