Des que es va obrir la primera al Gironès el 2013 s'han atès un total de 185 casos nous.

Figueres .- L'Alt Empordà ja té en marxa la Unitat Funcional del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Aquest servei té per objectiu detectar de manera precoç els possibles casos i poder-ne fer un seguiment integral. Amb aquesta, ja són tres les unitats funcionals que hi ha a les comarques gironines. La primera es va crear de forma pilot al Gironès l'any 2013 i des d'aleshores ha atès a 144 infants, 61 dels quals el 2017. La segona es va obrir al Baix Empordà el 2017 i en el primer any de funcionament ha valorat 41 casos. Així doncs, en aquests quatre anys s'han valorat un total de 185 casos nous d'autisme, la majori amb edats d'entre 2 i 7 anys. En el 62% dels casos valorats s'ha obtingut el primer diagnòstic de certesa en menys de 60 dies de la primera visita. Aquestes unitats compten amb professionals del Departament de Salut, d'Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament que treballen de manera coordinada i elaboren un Pla d'Atenció Integral que engloba diferents temàtiques.

El trastorn de l'espectre autista es caracteritza perquè l'infant, en el seu desenvolupament, segueix pautes diferents a les habituals en la comunicació social, així com escasses activitats i interessos. La detecció precoç del TEA permet que un infant amb risc pugui tenir una intervenció més adequada a les seves necessitats. Normalment, els primers indicis solen arribar de l'escola, la família, els professionals del centre d'atenció primària o dels serveis socials. Tot i això, les manifestacions poden variar molt en funció del nivell d'afectació, el grau de desenvolupament i l'edat de la criatura. El Departament de Salut recorda que és important fer la detecció el més aviat possible.

Davant els primers indicis, els Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) i els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) fan el primer diagnòstic amb el suport del neuropediatre i de l'equip assistencial psicopedagògic. Un cop es confirma el diagnòstic de TEA, la Unitat Funcional avalua les necessitats de cada cas que plasma en un Pla d'Atenció Integral. Aquest document incorpora actuacions en l'àmbit sanitari, educatiu, social, laboral i residencial.

Les unitats funcionals inclouen professionals de tres Departaments diferents (Salut, Afers Socials i Famílies i Ensenyament) que coordinen els esforços per facilitar la cohesió i la complementarietat entre els diversos serveis de caràcter educatiu, terapèutic i social. Per exemple, els mestres reben suport amb estratègies que afavoreixen l'aprenentatge i l'adaptació de l'infant al medi escolar.

Què inclou el TEA?

El concepte TEA engloba l'autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, l'autisme atípic, el trastorn desintegratiu infantil, la síndrome d'Asperger i la síndrome de Rett. Actualment, es calcula que entre set i deu persones de cada mil tenen un trastorn de l'espectre de l'autista. L'any 2016 es van atendre a Catalunya 7.406 persones amb diagnòstic TEA als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que representa un 11,7% del total d'atesos des d'aquests centres.

Per altra banda, s'ha observat que només 1 de cada 4 casos d'autisme són nenes. Si es tracta de la síndrome d'Asperger o manifestacions de TEA més lleus sense discapacitat intel·lectual, l'afectació de les nenes és d'1 cas de cada 8 aproximadament.

El TEA pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d'aprenentatge. Oscil·la entre problemes molt subtils de comprensió o de limitació de la funció social i discapacitats molt greus. A vegades les persones afectades poden tenir habilitats especials. En alguns dels casos es fa un diagnòstic associat de discapacitat intel·lectual, que pot ser des de moderada fins a profunda. També poden mostrar alteracions del comportament, alteracions emocionals, irregularitats en la ingesta alimentària, alteracions del son i conductes autolesives.

ACN

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar