per informar la població sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte

La Fundació Roses Contra el Càncer va organitzar una xerrada el passat 9 de Febrer, al Teatre Municipal de Roses, per informar la població sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte que s’està iniciant a Roses aquest mes de Febrer. La xerrada va ser impartida per la digestòloga de l’Hospital de Figueres, Mònica Rivera, i la infermera del programa de cribratge, Marta Ballart.

Sobretot, van explicar als assistents la importància de participar en aquest programa de detecció precoç d’aquest tipus de tumor, ja que poder detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones encara no tenen símptomes, permet que els tractaments siguin més efectius i menys agressius.

En la primera fase del cribatge, la població d’entre 50 i 69 anys rep una carta juntament amb un tríptic informatiu i un llistat de farmàcies col•laboradores. Tot seguit, les persones han de portar aquesta carta a alguna de les farmàcies del llistat per que li donin el tub per fer la prova, que consisteix en recollir una petita mostra de femta i retornar el tub a la farmàcia. Els resultats de la prova són comunicats al cap de pocs dies, de manera escrita i totalment confidencial. Si el resultat és negatiu, no cal fer res més i el programa torna a convidar la persona al cap de dos anys.

I si el resultat és positiu, es convida a la persona a fer una colonoscòpia en un temps màxim de 8 setmanes.

Han insistit molt en el fet que donar positiu no vol dir diagnòstic de càncer, ja que la presència de sang oculta en femta pot estar provocada per altres motius, que no sempre un tumor maligne. Això és el que explica la infermera que atén les persones durant la primera consulta prèvia a la colonoscòpia. També explica i insisteix sobre la importància de la preparació del còlon, és a dir seguir estrictament la dieta i la presa d’una solució evacuant per que no quedi restes de femta en el còlon el dia de la prova.

La colonoscòpia és una prova ambulatòria i dura més o menys 3 hores. El resultat de la colonoscòpia pot ser negatiu. En el cas que sigui positiu, estudien els pòlips que s’han detectat per determinar si el risc és baix, mitjà, alt o si es tracta d’un tumor maligne. Llavors la persona està convidada a tornar a fer la prova en un termini que pot anar de 2 a 10 anys segons el risc que detecten, o està derivat el servei d’oncologia en el cas que s’hagi detectat càncer.

La xerrada va permetre participar i preguntar activament al públic assistent, que va rebre amb molt bona valoració aquesta convocatòria.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar