L'ACA impulsa la millora de diversos elements de la presa de Darnius Boadella

Totes aquestes actuacions, un cop es puguin executar, permetran millorar l’explotació de les instal·lacions i incrementar el seu grau de seguretat. Es destinaran 75.000 euros per a la redacció de tres projectes constructius.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha tret a licitació tres contractes de serveis destinats a la redacció dels projectes per millorar diversos elements de la presa de Darnius Boadella i dels dos dics de tancament que l’acompanyen, a l’Alt Empordà. Per un import total de 75.000 euros, els esmentats projectes es centraran en renovar el funcionament dels desguassos de fons de la presa, millorar el sistema d’auscultació (destinat a detectar els moviments de l’estructura) i definir actuacions per millorar la xarxa de drenatge dels dics de tancament de la Mola Truncada i de Fangots.

El projecte per millorar el funcionament dels desguassos de fons (amb un pressupost de 30.000 euros) ha de definir les actuacions que permetin modernitzar els seus elements, que amb el pas del temps s’han anat desgastant i que requereixen una actuació global de renovació/actualització.

La presa de Darnius Boadella permet assolir una cota de nivell de l'embassament que, ja en el moment de la concepció del projecte, obligà a tancar amb dues petites preses dos petits colls: dic de la Mola Truncada (presa/mur de gravetat) i dic de Fangots (presa de terres amb pantalla d'argila)

Pel que fa a la redacció del projecte per millorar el sistema d’auscultació de la presa i dels dics de contenció de la Mola truncada i de Fangots (amb un pressupost de 30.000 euros), se centrarà en l’execució d'una xarxa de piezometria així com l'adequació de l'ancoratge dels pèndols invertits existents per optimitzar una lectura absoluta i correcta de moviments dels blocs on s’ubiquen. En les tres preses també caldrà habilitar una xarxa de sismòmetres per al control de moviments sísmics del terreny i estructures.

Finalment, en l'actualitat, als dics de tancament de la Mola Truncada i Fangots existeix una xarxa de drenatge per reduir subpressions de xarxes de filtracions. Alguns drens estan obstruits en punts de la seva longitud. En ambdós casos procedeix recuperar la funcionalitat d'aquests drens amb actuacions que, en gran mesura, passaran per una neteja amb aigua a alta pressió (però controlada per no perjudicar elements estructurals o d'estanquitat) o reperforació de noves unitats en cas de necessitat (bàsicament al dic de Fangots per el control de funcionalitat de la pantalla d'argila).

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar