COM_PELICULAS_DEFAULT_PAGE_TITLE

Programació Figueres del 13 al 19 de Juliol del 2018

Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Festius:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Dijous VOSE:- 20.30
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.15
Laborables: Festius:- 20.15 - 22.30
Versió en català
Laborables:18.15 - 20.15 -
Festius:16.15 - 18.15 -
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius:16.00 - 18.00 - 20.10 - 22.15
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.20 - 22.40
Festius:16.00 - 19.00 - 22.00

Programació Roses del 13 al 19 de Juliol del 2018

Laborables:18.25 - 20.35 - 22.45
Dissabte i diumenge:16,15 - 18.25 - 20.35 - 22.45
Laborables:18.30 - 20.35 - 22.50
Dissabte i diumenge:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.50
Laborables:18.25 - 20.35 -
Dissabte i diumenge:16.05 - 18.25 - 20.35 -
Laborables:- 22.45
Dissabte i diumenge:- 22.45
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Dissabte i diumenge:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Festius :16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.50
Dijous VOSE: - 20.35

Programació Las Vegas del 13 al 19 de Juliol del 2018

Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Dissabte i diumenge:16.10 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Versió en Català
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Dissabte i diumenge:16.10 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.10 - 20.20
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.10 - 20.20
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 22.30
Dissabte i diumenge:- 22.30
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Dissabte i diumenge:16.10 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat