COM_PELICULAS_DEFAULT_PAGE_TITLE

Programació Figueres del 16 al 22 de Novembre del 2018

Laborables:18.00 - - 22.00
Festius:16.00 - 19.00 - 22.00
Laborables:18.00 - - 22.00
Festius:16.00 - 19.00 - 22.00
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius:18.00 - 20.15 - 22.30
Dijous VOSE - 22.30
Versió en Català
Laborables:
Festius:16.00 -
Laborables:18.00 - - 22.00
Festius:16.00 - 19.00 - 22.00
Versió en Català
Laborables:18.00 -
Festius:16.00 -
Versió en Català
Laborables:- 20.15 - 22.30
Festius:- 18.00 - 20.30 -
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:- 20.00- 22.30
Festius:- 20.00 -22.30
Laborables:18.00 - 22.00 -
Festius:16.00 - 18.00 -
Laborables:- 22.10
Festius:- 20.00 - 22.10
Versió en Català
Laborables:18.00 -
Festius:16.00 - 18.00 -
Laborables:- 20.10 - 22.20
Festius:- 20.00 - 22.105

Programació Roses del 16 al 22 de Novembre del 2018

Laborables:19.00 - 22.20
Dissabte i Diumenge:16.10 - 19.00 - 22.20
Dijous VOSE- 19.00
Laborables:-18.20 - 21.00
Dissabte i Diumenge:-18.20 - 21.00
Dijous VOSE- 21.00
Versió en Català
Laborables:-
Dissabte i Diumenge:16.05 -
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Dissabte i Diumenge:- 18.20 - 20.35 - 22.45
Laborables:
Dissabte i Diumenge:16.15 -
Laborables:- 20.35 - 22.45
Dissabte i Diumenge:- 20.35 - 22.45
Laborables:18.20 -
Dissabte i Diumenge:16.05 - 18.20 -
Laborables:18.30 - 21.00
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.30 - 21.00