COM_PELICULAS_DEFAULT_PAGE_TITLE

Programació Figueres del 21 al 27 de Setembre del 2018

Laborables:18.00 - 20.00 - 22.10
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.10
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.10
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.10
Dijous VOSE:- 22.15
Laborables:- 20.30 -
Dissabte i Diumenge:- 18.30 - - 22.40
Laborables:18.00 - - 22.15
Dissabte i Diumenge:16.00 - - 20.15 -
Laborables:18.00 - - 22.30
Dissabte i Diumenge:16.00 - - 20.30 -
Laborables:- 20.00 -
Dissabte i Diumenge:- 18.00 - - 22.30
Laborables:-
Dissabte i Diumenge:16.00 -
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Dissabte i Diumenge:- 18.00 - 20.15 - 22.30
Laborables:18.00 -
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.00 -
Versió en català
Laborables:- 20.00 - 22.15
Dissabte i Diumenge:- 20.00 - 22.15
Laborables:
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.15 -
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Dissabte i Diumenge:- 20.30 - 22.30

Programació Roses del 21 al 27 de setembre del 2018

Laborables:18.25 -
Dissabte i Diumenge:16.15 - 18.15 -
Laborables:- 20.35 - 22.45
Dissabte i Diumenge:- 20.35 - 22.45
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Dissabte i Diumenge:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Laborables:18.30 - 21.00
Dissabte i Diumenge:16.00 - 18.30 - 21.00
Laborables:18.30 - 21.00
Dissabte i Diumenge:4.05 - 18.30 - 21.00
Laborables:18.25 - 20.35 - 22.45
Dissabte i Diumenge:16.15 - 18.25 - 20.35 - 22.45
Dijous VOSE:- 20.35

Programació Las Vegas del 21 al 27 de setembre del 2018

Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Disasbte i Diumenge:16.10 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Disasbte i Diumenge:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 22.00
Disasbte i Diumenge:- 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:
Disasbte i Diumenge:16.00 -
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.00 - 20.00
Disasbte i Diumenge:18 - 20.00
Dilluns i Dimarts tancat
Versió en Català
Laborables:-
Disasbte i Diumenge:16.10 -
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 18.00 - 20.00 -
Disasbte i Diumenge:- 18.00 - - 20.00 -
Dijous VOSE:- 20.00
Dilluns i Dimarts tancat