Properament al cinema

Programació Figueres del 14 al 20 de desembre del 2018

Laborables:18.00 - 20.20 - 22.30
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.10 -
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.10 - 20.20 -
Laborables:- 22.20
Dissabte i diumenge:- 22.30
Laborables:18.00 - 20.00 -
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.00 - 20.00 -
Laborables:- 22.00
Dissabte i diumenge:- 22.00
Laborables:18.00 - 20.10 -
Dissabte i diumenge: - 18.15 - 20.15 -
Laborables:- 22.15
Dissabte i diumenge:16.00 - - - 22.20
Dijous VOSE - 22.15
Laborables: - 20.10 - 22.20
Dissabte i diumenge:16.00 - - 20.30 - 22.30
Versió en Català
Laborables:18.00 -
Dissabte i diumenge:16.00 -
Laborables:- 20.10 - 22.30
Dissabte i diumenge:- 19.00 - 22.30

Programació Roses del 14 al 20 de desembre del 2018

Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Dissabte i diumenge:16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Laborables:18.20 - 20.35 -
Dissabte i diumenge:16.05 - 18.20 - 20.35 -
Laborables:- 22.35
Dissabte i diumenge:- 22.35
Laborables:- 20.35 - 22.45
Dissabte i diumenge:- 20.35 - 22.45
Laborables:18.25 -
Dissabte i diumenge:16.15 - 18.25 -
Laborables:- 20.35 -
Dissabte i diumenge:- 20.35 -
Laborables:18.20 -
Dissabte i diumenge:16.05 - 18.20 -
Laborables:18.35 - 21.00
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.35 - 21.00
Dijous VOSE: - 21.00