Pel·lícules als cines

Programació Figueres del 15 al 21 de Juny del 2018

Laborables:18.00 - - 22.30
Festius :- 18.00 - - 22.15-
Laborables:- 20.30 -
Festius :- 20.30
Laborables:-
Festius :16.00 -
Laborables:- 20.15 -
Festius :16.00 - - 20.15
Laborables:- 18.15 -
Festius :- 18.30 - - 22.45
Versió en català
Laborables:18.00 - - 22.00
Festius :16.00 - 19:00 - 22.45
Dijous 21 VOSE - 22.00
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius :16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius :16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.15
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius :16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius :16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - - 22.10
Festius :16.00 - 19.00 - 22.00

Programació Roses del 15 al 21 de Juny del 2018

Laborables:18.30 -
Festius :16,00 - 18.30 -
Laborables:- 21.00
Festius :- 21.00
Laborables:18.25 -
Festius :16.15 - 18.25 -
Laborables:- 20.15 - 22.40
Festius :- 20.15 - 22.40
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Festius :16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Laborables:18.25 - 20.35
Festius :16.15 - 18.25 - 20.35
Dijous VOSE(Francés):- 20.35
Laborables:- 22.45
Festius :- 22.45
Laborables:18.30 - 21.00
Festius :16.00 - 18.30 - 21.00

Programació Las Vegas del 15 al 21 de Juny del 2018

Laborables:19.15 - 22.00
Festius:16.30 - 19.15 - 22.00
Diumenge:12.00
Sessió infantil
Festius:16.00 - 17.30
Laborables:19.05
Festius:19.05
Diumenge:12.00
Laborables:19.15 - 22.00
Festius:19.15 - 22.00
Sessió infantil
Festius:16.00 -
Diumenge:12.00
Laborables:18.00-
Festius:- 18.00
Sessió infantil
Festius:16.00 -
Diumenge:12.00
Sessió amd presentació i col.loqui
Dijous:22.00
Versió en Català Sessió diària:- 20.10