Notícies Destacades

El govern de Figueres congela taxes i impostos per al 2018

El govern de Figueres congela taxes i impostos per al 2018

El tipus impositiu de l'IBI es manté intacte des del 2014 en un 0,7945%. En compliment de l’escenari pressupostari 2017 - 2019 presentat enguany pel govern municipal, no es contempla l'augment d'impostos ni taxes i es garanteix l'equilibri pressupostari.

El Racó de la Xeli

Creus Corporativa Figueres